ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่

UploadImage  สถานะการจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ตรวจสอบ UploadImage

  • [ 00-00-2562

ตารางเรียน/ใบรายชื่อนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

งานทะเบียนนักเรียน

งานวัดผลประเมินผล

งานวิชาการ

  • คำร้องขอหนังสือรับรอง
  • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
  • คำร้องขอสอบแก้ตัว
  • คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
  • แบบสำรวจเวลาเรียน (มส)
  • แบบฟอร์มรูปแบบข้อสอบ
  • โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2562
  • โครงสร้างเวลาเรียน พ.ศ. 2562
ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
167 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

พัฒนา/ดูแลระบบ
ครูวัชระ คงแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
E-mail : big.commath@gmail.com

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
ปิดโหมดสีเทา