ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ลงทะเบียน

นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจได้ตามเงื่อนไข

รายงาน

Admin / ครูที่ปรึกษาชุมนุม สามาถส่งออกรายชื่อนักเรียนได้ (Word / Excel)

ประเภทผู้ใช้งาน

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1. ผู้ดูแลระบบ
2. เจ้าหน้าที่ / ครู
3. นักเรียน

ค่าบริการ

ตั้งชื่อ Domain ได้เอง (.com)
พื้นที่ 50 GB ( 3 ปี)
——————————————–

Host

1,500 บาท / 3 ปี

Domain
350 บาท / 1 ปี
——————————————–
ค่าบริการและติดตั้งระบบ

4,500 บาท / โรงเรียน

(ปกติ 5,000 บาท / โรงเรียน)

ตั้งชื่อ Domain ได้เอง (.com)
พื้นที่ 30 GB ( 1 ปี)
——————————————–

Host

500 บาท / 1 ปี

Domain
350 บาท / 1 ปี
——————————————–
ค่าบริการและติดตั้งระบบ

4,500 บาท / โรงเรียน

(ปกติ 5,000 บาท / โรงเรียน)

ใช้ xxx.โดเมนผู้ให้บริการ.com
สามารถตั้งชื่อ xxx ได้เอง
——————————————–


ค่าบำรุง Server
700 บาท / 1 ปี

——————————————–
ค่าบริการและติดตั้งระบบ

4,500 บาท / โรงเรียน

(ปกติ 5,000 บาท / โรงเรียน)
มีการดูแลระบบและช่วยเหลือในการใช้ระบบตลอดอายุการใช้งาน
*** ผู้สนใจที่ติดต่อผ่านกลุ่ม โปรแกรมสำหรับครู [App4Teacher] รับส่วนลดเพิ่ม 500 บาท ***

แบบฟอร์มติดต่อ