กำหนดการ/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน

1 เมษายน 2563
นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1 , ปพ.2 กับครูประจำชั้น

ตรวจสอบสถานะ

[ ประมวลผลครั้งที่ 1 ]
วันที่ 00-00-0000 เวลา 00:00 น.
– ผลการเรียน 10 อันดับ –
[ ประมวลผลครั้งที่ 2 ]
วันที่ 00-00-0000 เวลา 00:00 น.
– รายชื่อนักเรียน
รออนุมัติจบการศึกษา –
[ ประมวลผลครั้งที่ 3 ]
วันที่ 00-00-0000 เวลา 00:00 น.
– รายชื่อนักเรียน
อนุมัติจบการศึกษา –
พัฒนาและดูแลระบบ
นายวัชระ  คงแก้ว : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ปิดโหมดสีเทา